fredag 30. september 2011

Brev hjem fra TysklandTysklandsfangene under annen verdenskrig fikk lov til å skrive hjem. Som vi ser her fantes det egne formularer og konvolutter som var egnet for åpning og gjennomlesning før sending. Brevet skulle skrives på tysk og det skulle helst stå at man hadde det bra og hilse til alle kjente. Altså var det lite rom for kunstnerisk utfoldelse eller krummeluriske beskjeder.

onsdag 28. september 2011

KZ Buchenwald


Dagens rekvisitter er av det mindre hyggelige slaget. Bildet og effektene er fra konsentrasjonsleieren Buchenwald i Tyskland.

Under ser vi et nummer som ble påsydd fangedrakter.

Nederst er en billett pålydende  to riksmark til bruk i leirkantinen. Den var nok ikke tilgjengelig for alle.tirsdag 27. september 2011

Hjemkomst

Fotoet er tatt ved hjemkomsten til noen av Tysklandsfangene etter avslutningen av annen verdenskrig.

Som vi ser under fantes det noe som het Statens Flykningekontor den gangen. Dokumenter, stempler og underskrifter kunne man ikke få nok av. Nesten som i dag.mandag 26. september 2011

Telegram

Det fantes en tid før internett, da mobiltelefonene tilhørte fantasilitteraturen og heller ikke alle hadde fasttelefon. Dagens tenåringer ville ikke følt seg mer hjelpeløse om de hadde blitt tilbakeført helt til steinalderen.

Men det fantes likevel måter å kommunisere på over distanse. Det var metoder som oppfylte de samme funksjoner som dagens teknologi og sosiale medier, men som er blitt borte i dag.

De såkalte festtelegrammene hadde sin tid mellom 1907 og 1980. Over og under kan det beskues noen eksempler på disse.

Og man kan nok knapt fatte hvilken glede det var å motta et slikt telegram!torsdag 1. september 2011

De kuer aldrig os


Her har vi en dansk utgave av norske motstandsdikt. I denne finnes flere av de mest kjente versene vi leste i dette heftet.

Aktuelt er Nordahl Griegs dikt "Til ungdommen". Her finner vi det på dansk. God lesing

onsdag 31. august 2011

Tyskland -det sosiale fremskritts land


Så heter et 60 siders hefte utgitt på ikke oppgitt forlag i 1941. Det handler om velstandsøkning og andre oppganger som skjedde i Tyskland etter Hitlers overtakelse av makten. Alt er overbevisende dokumentert i tall og bilder.

Noe som særlig vies oppmerksomhet er "Det gigantiske verk Kraft durch Freude (Styrke gjennom glede)". Det var nemlig ingen ende på velferdstiltak til motivasjon for arbeiderne. Under ser vi tyske arbeidere på cruise i Norge. De befinner seg på et såkalt Kraftdurchfreude-skip.

tirsdag 30. august 2011

Krigshumor

I dag, til en avveksling, litt humor. Humor er nemlig et krigførende middel, særlig anvendelig i motstanskamp.Som det heter i inneldning til denne samlingen utgitt på ulovlig vis i Danmark i 1945:

"Thi selv om Nød og Sorg kan smilet stoppe
saa lad humøret dog os holde oppe.
Saa latterligt er hitler med hans heiling,
at vi trods alt har lov at keepe smiling."

Boka inneholder en rekke politiske tegninger fra utenlandske aviser, særlig svenske og britiske. Vi har valgt ut noen av Stig Höök, signatur for nordmannen Ragnvald Blix.

Ragnvald Blix (1882-1958) var sønn av salmedikteren Elias blix og en av de beste avistegnere vi har hatt. Han mest berømte tegning viser Vidkun Quisling i audiens hos Hitler i 1944. Q: "Jeg er Quilsing". H: "Og navnet?". Allerede da var quisling synonymt med forræder.

1

2
 3
4