mandag 27. juni 2011

Londonnytt


London Nytt presenterte, som navnet tilsa, nyheter fra London. Den tyske okkupasjonsmakten hadde inndratt radioapparatene slik at folk flest ikke fikk høre sendingene derfra. Fra 1941 ble derfor nyhetene trykket opp eller stensilert på et ark som ble distribuert gjennom egne nettverk.

Normalt var det korte notiser om krigens gang over hele verden. Men av og til kunne man få kraftfulle og illustrerte artikler som den nedenunder.

"Hammerens knusende slag faller. Sigdens blodige høst tynner ut det nasistiske ukruttet".
Mer Londonnytt finnes i UIBs digitale samlinger.

onsdag 22. juni 2011

Sange sungne af Adolf Østbye


 I dag trår vi til med noen sanger av sjarmøren Adolf Østbye. Bildet av kjekkasen slik han så ut i 1891 er trykket på baksiden av dette lille sangheftet med ialt 4 sanger. Vi ser her en ren og velstelt kar, i  motsetning til dagens popstjerner.

Eller hva sier pikene? Kunne dere falt for denne herremannen?

I utgangspunktet regnet jeg med at Adolf Østbye var glemt og tæret bort av historiens tann slik tilfellet er med opphavsmennene til de skillingsvisene jeg har plukket fram til denne nettsiden. Men neida. Et nettsøk viser derimot at Adolf Østbye var en av våre første store grammofonstjerner og flere musikksteder har artikler om ham.

Følgende kan leses i en artikkel fra 2005 på Ballade.no:

Adolf Østbye var svært tidlig ute med å spille inn musikk - både på fonografrull og grammofonplate. I dette utdraget fra Vidar Vanbergs bok "Da de første norske grammofon-stjernene sang seg inn i evigheten - Norsk grammofonhistorie 100 år", beskrives Østbyes virke som skuespiller, revyartist, visesanger og underholder. Adolf Østbye var en av Norges aller første artister til å aktivt bruke grammofonplaten som medium - og høstet stor berømmelse over hele landet. De fleste av Østbyes plater er utgitt flere ganger og de ble solgt i et stort antall. Det betyr at det også i dag er mulig å finne plater med den talentfulle barbereren fra Oslos østkant

Hele artikkelen kan leses her.

Dessverre var det ikke tilsvarende med treff på youtube, så vi får ikke gjengitt hans røst. Da får vi nøye oss med et lite utdrag fra librettoen.


onsdag 15. juni 2011

I kontakt med verden


Dette danske motstandsskriftet så ut til å være nesten i vanlig distribusjon, med en prislapp på to kroner. Disse kronene gikk selvfølgelig til støtte av "vort nationale Arbejde"

Innledningsvis beklager redaksjonen at den ikke har fått ut flere nummer:

"Uafbrudt siden siste Nummer har vi arbejdet paa at faa et nyt ud, men hver Gang det saa ud til at lykkes, er der kommet en Mand i vejen med en Gestapobil, hvilket har resulteret i, at største delen af den oprinnelige Redaktion enten sidder i Frøslev Lejren eller i Sverige."

Bladet har en gjennomgående munter tone med gode historier og illustrasjoner. Humor var et viktig våpen i motstandsarbeidet. Men det også plass til noen reportasjer fra fronten. Blant annet inneholder det et stykke av John Steinbeck om "Troppetransport". Det hele avsluttes med en artikkel om nytten av sabotasje.

Under er det Stalin, eller "uncle Joe" som amerikanerne gemyttlig kalte ham under krigen, som tar Hitler ved nesen. Antakelig er tegningen klippet fra en svensk avis.

mandag 13. juni 2011

Der Führers proklamasjon

 
 
"Der Führers proklamasjon til det tyske folk og note fra det tyske utenriksministerium til sovjetregjeringen med bilag" er tittelen på dette heftet. Det inneholder ikke informasjon om utgiver eller årstall. Med liten skrift på baksiden står det "Wilhelm Greve G.m.b.H.,Berlin SW 68".

 
Innholdet er en erklæring fra Adolf Hitler med underliggende redegjørelse for krigsutbruddet mot Sovjetunionen.

 

 
I den første delen henvender føreren selv seg  direkte til det tyske folk. Han avslutter med følgende:

 
Deretter følger dokumentasjonen:
  • "Det tyske utenriksministerium note til sovjetregjeringen med bilag:",
  • "Beretning fra det tyske utenriksministerium angående sovjetregjeringens propaganda og politiske agitasjon",
  • "Beretninger fra forsvarsmaktens overkommando til riksregjeringen angående den sovjetrussiske opmarsj mot Tyskland.", herunder en omfattende fortegnelse over russiske flys og russiske soldaters grensekrenkelser, samt
  • "Beretning fra innenriksministeren og SS-riksføreren og sjef for det tyske politi til riksregjeringen om det mot Tyskland og nasjonalsosialismen rettede undergravingsarbeid fra Sovjetunionen".
Hvilket formål denne norskspråklige utgivelsen hadde og til hvem den ble publisert vet jeg ikke noe om. Det ville være interessant hvis noen her kunne bidra med ytterligere opplysninger.

fredag 10. juni 2011

Fridtjof Nansen: Før det blir for sent


Her har vi en utgivelse av Norges Forvarsforening fra 1915. Den er skrevet av formannen selv, Fridtjof Nansen.

Nansen spilte en viktlig rolle i forbindelse med unionsoppløsningen i 1905 og ville senere gjøre en betydelig innsats for flyktninger som resulterte i at han mottok Nobels Fredspris.

Men i 1915 raste verdenskrigen i Europa. Utfallet var usikkert. Norge hadde holdt seg utenfor fram til da.

Det er da Nansen, som tidligere har vært en talsmann for nedrustning, tiltrer formannsvervet i Norges Forsvarsforening og utgir denne pamfletten "Før det er for sent".


Der man i dagens mer kortfattede debatter ville nøyd seg med en kronikk i Aftenposten eller kanskje bare sendt en twittermelding, utbrer Nansen seg over 35 sider. Han analyserer situasjonen i Europa og her hjemme, henter fram historiske paralleller og polemiserer for styrking av forsvaret.

Han avslutter:
"Men gjør vi for lite, og saa ulykken bryter løs, da er det ingen jordisk makt som kan gjøre det forsømte godt igjen, da er vort folks skjebne beseglet.
--
La os være sikker paa at vort folk aldrig skal faa noe uigjenkaldelig for sent."

onsdag 8. juni 2011

En ny sandfærdig sang


I dag har vi en nyhetsreportasje fra 1924. Den er i verseform og kan synges til kjent melodi. Sangen er skrevet av en herrre ved navn  Torkel Bøhn.  Han ga ingen treff på google, så han har nok ikke satt så varige spor. Kanskje var dette levebrødet hans, å forfatte såkalte skillingsviser.

Skillingsviser, gateviser, folkelige dikt som ble spredt ved kolportasje og gatesalg. Karakteristisk for dem var sterke effekter, naiv uttrykksmåte og iørefallende melodier, ofte lånt fra teater og varieté. Visene handler mest om kjærlighet, utroskap, voldsomme hendelser og aktuelle emner av alle slag (skandaler, streiker, utpanting osv.). Slike viser er blitt trykt helt fra boktrykkerkunstens eldste tider, og en del fikk stor utbredelse.(Definisjon fra Store norske leksikon)

Vi unner oss selvfølgelig å lese hele visa. Eller synge. Som det står kan den synges til melodien "Jeg beiled til en pike saa skjøn". Eller den kan improviseres med trist og klagende røst.
Innholdsmessig kanskje ikke så langt fra dagens presseformidling av kriminalsaker. Men stilistisk vil jeg påstå den er langt overlegen. Eller hva? "Den onde samvittghets nagende sting. den visselig ænsgter og plager hans sind".

Denne nettside kommer etterhvert til å presentere flere skillingsviser. Gled dere!!.

mandag 6. juni 2011

Å. döde kamerater, de kuer aldri oss.

Her har vi et lite stykke "krigslyrikk" utgitt julen 1942. Følelsesladede vers skulle skjerpe motstandsånden i det okkuperte Norge. Heftet har et omslag av stivt kartong og et fargesprakende omslag. Dette er i motsetning til de fleste illegale skriftene som ble spredt rundt i landet, som var av meget enkel kvalitet.

Årsaken kan vi lese på innsiden av omslaget "Printed by H.Dubois Plummer.inc. New York".

Det er ukjent for meg i hvilken grad det ble formidlet rundt i Norge eller om det mest ble brukt som høytlesning for landflyktige i USA eller England.

Heftet åpner med den tidligere kommunisten og senere grotteboeren Arnulf Øverlands dikt "Til Kongen". På dette tidspunkt satt Øverland selv i fangeskap i Tyskland.

Det er flere betydelige dikt i samlingen. Noen er anonyme. Blant disse finner  vi Inger Hagerups sterke "Aust-Vågöy" hvorav de siste linjene tilsvarer heftets tittel: "Å, döde kamerater, de kuer aldri oss". Også Nordahl Grieg er representert.

Den ukrediterte "Hjemmefrontens sang"  er ikke av de beste, men definitivt egnet for oppildning av kampviljen .

"Nazismen skal brytes, forrederne skytes-
Til frihetens seier vi setter vår tro


Vær nordmann og vis hver en tysker forakt.
Og husk at Norges kultur er vår makt.
En ussel forreder, NS-flokkens leder,
en markstukken Quisling blir snart likvidert"

Som kontrast til dette, Arnulf Øverlands "Til Kongen":

lørdag 4. juni 2011

Med hatten på snei


Samleren
Navn: Erling Kristoffer Jakobsen 1919 (Drammen)-1991 (Drammen)
Profesjon: Produksjonsarbeider
Utdanning: Folkeskole, realskole og ettårig handelsskole
Krigsfange i Tyskland 1943-1945

En lidenskapelig samler om hvem det kan sies at han aldri kastet et papir.

Det er hans livsverk som litt etter litt vil bli presentert på denne websiden.

Hvis vi antar at ovenstående bilde ble tatt i anledning konfirmasjonen, kan det vel tidfestes til rundt  1933-34. Datidens velkledde unge menn skulle selvfølgelig bære hatt.