mandag 6. juni 2011

Å. döde kamerater, de kuer aldri oss.

Her har vi et lite stykke "krigslyrikk" utgitt julen 1942. Følelsesladede vers skulle skjerpe motstandsånden i det okkuperte Norge. Heftet har et omslag av stivt kartong og et fargesprakende omslag. Dette er i motsetning til de fleste illegale skriftene som ble spredt rundt i landet, som var av meget enkel kvalitet.

Årsaken kan vi lese på innsiden av omslaget "Printed by H.Dubois Plummer.inc. New York".

Det er ukjent for meg i hvilken grad det ble formidlet rundt i Norge eller om det mest ble brukt som høytlesning for landflyktige i USA eller England.

Heftet åpner med den tidligere kommunisten og senere grotteboeren Arnulf Øverlands dikt "Til Kongen". På dette tidspunkt satt Øverland selv i fangeskap i Tyskland.

Det er flere betydelige dikt i samlingen. Noen er anonyme. Blant disse finner  vi Inger Hagerups sterke "Aust-Vågöy" hvorav de siste linjene tilsvarer heftets tittel: "Å, döde kamerater, de kuer aldri oss". Også Nordahl Grieg er representert.

Den ukrediterte "Hjemmefrontens sang"  er ikke av de beste, men definitivt egnet for oppildning av kampviljen .

"Nazismen skal brytes, forrederne skytes-
Til frihetens seier vi setter vår tro


Vær nordmann og vis hver en tysker forakt.
Og husk at Norges kultur er vår makt.
En ussel forreder, NS-flokkens leder,
en markstukken Quisling blir snart likvidert"

Som kontrast til dette, Arnulf Øverlands "Til Kongen":

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar