fredag 10. juni 2011

Fridtjof Nansen: Før det blir for sent


Her har vi en utgivelse av Norges Forvarsforening fra 1915. Den er skrevet av formannen selv, Fridtjof Nansen.

Nansen spilte en viktlig rolle i forbindelse med unionsoppløsningen i 1905 og ville senere gjøre en betydelig innsats for flyktninger som resulterte i at han mottok Nobels Fredspris.

Men i 1915 raste verdenskrigen i Europa. Utfallet var usikkert. Norge hadde holdt seg utenfor fram til da.

Det er da Nansen, som tidligere har vært en talsmann for nedrustning, tiltrer formannsvervet i Norges Forsvarsforening og utgir denne pamfletten "Før det er for sent".


Der man i dagens mer kortfattede debatter ville nøyd seg med en kronikk i Aftenposten eller kanskje bare sendt en twittermelding, utbrer Nansen seg over 35 sider. Han analyserer situasjonen i Europa og her hjemme, henter fram historiske paralleller og polemiserer for styrking av forsvaret.

Han avslutter:
"Men gjør vi for lite, og saa ulykken bryter løs, da er det ingen jordisk makt som kan gjøre det forsømte godt igjen, da er vort folks skjebne beseglet.
--
La os være sikker paa at vort folk aldrig skal faa noe uigjenkaldelig for sent."

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar