søndag 31. juli 2011

Hvad vil Nasjonal Samling?

Forsiden

Det får vi greie på i denne brosjyren kan betraktes som Nasjonal Samlings program. I og med at det ike var andre lovlige partier da det ble gitt ut, ser vi ikke helt hensikten.. Utgivelsen er datert 4. oplag mai 1941, men mesteparten av innholdet tyder ikke på at det er en pågående krig. Derimot kan vi lese at Kapitalisme, kommunisme og jødedom er ett og det samme.

Om Vidkun Quisling heter det: at han "er den mann i Norge som skaffe vårt land de beste vilkår overfor Tyskland og har allerede MENS KRIGEN ENNU PÅGÅR - oppnådd å få en erklæring fra Adolf Hitler om ar Norge ved den kommende fredsslutning IKKE vil bli betraktet som tysk protektorat eller del av det tyske rike".Baksiden

Innsiden av omslaget og 1.side

lørdag 30. juli 2011

En Folkefiende

Ny Nesbø veier tyngre enn gammel Ibsen. Iallfall hvis det er snakk om veiing av kroner og øre.

Tiden begynner å nærme seg flytting for meg, noe som innebærer en uønsket avhending av boksamlingen. Jeg led av den forestilling at den arvede samlingen av førsteutgaver av Ibsen, Bjørnson og gjengen vil gi meg et lite tilskudd til flytteutgiftene. Jeg tok derfor en tur til et av byens antikvariater med et par vareprøver.

En førsteutgave av Jonas Lie ville de ikke engang ta i. Når det gjelder Ibsenbøker som samleobjekter gjelder det at de, foruten at de må være førsteutgaver, har original innbinding og for øvrig er i svært god stand.

Ovenstående eksemplar av "En Folkefiende" er førsteutgave med original innbinding. Men dessverre var boka slitt og innbindingen bar preg av reparasjon. Følgelig har den liten interesse. Hva kan jeg si? Alle bøker hjemme hos meg er lest.

En konsultasjon på et annet antikvariat ga samme diagnose.

Så da blir det kanskje med tiden heller et lite marked hjemme hos meg for de som måtte ønske å starte sin egen boksamling for en rimelig penge...

tirsdag 5. juli 2011

Visen om Svælgfos Kraftanlæg


Denne gang handler den om arbeiderens harde kår. Her kommer intet mindre enn visen om Svælgfos Kraftanlæg.

Men arbeidsmannen betale maa
thi ham skal alle til skindet flaa

Og det kunne til tider gå hardt for seg på arbeidsplassen.
Dog dødens offer saa tidt vi saa,
den unge gut under blokken laa
Ved Svælgfos voved han fjeldets dyst
men blokken knuste hans unge bryst.

Ellers virker ikke visa særlig ideologisk. Kanskje er den skrevet til en bestemt anledning.
Svælgfos kraftværk ble bygget for å forsyne Eydes salpeterfabrikk på Notodden med strøm. I 1907 var Kraftverket Europas største.søndag 3. juli 2011

Kongens segl


Jeg var litt rask i mitt forrige innlegg ved å fremstille den gamle ekteskapsattesten som udatert.

På baksiden står det klart og tydelig "Givet i Christiania, den 8. desember 1870". Samme år som Preussen går til krig mot Frankrike og avsetter Napoleon III, Lenin blir født og 92 bygårder brenner ned i en storbrann i Drammen.

Man kan merke seg at det norske riksvåpenet ble benyttet i svenskekongens segl.


Karl XV beskrives for øvrig som en utålmodig og ødsel konge. Samtidig var han en skrythals og en kvinnebedårer. Han hadde et oppfarende temperament. Denne attesten får han fra en hoffmann i forbindelse med en brannslukning i Stocholm (ikke Drammen!):

""H M (Hans Majestät) är vid dessa tillfällen ej till sin fördel. Han blir het, ger order och kontraorder samt slutar ofta med att göra polistjänst genom att från brandstället bortköra onyttiga åskådare. Det händer honom icke sällan härvid att han ryter åt sina undersatar, ja till och med utdelar knuffar. Jag är verkligen förvånad öfver att H M icke någon gång träffar en fyllbult, som betalar honom igen med samma mynt. Jag tog mig på hemvägen friheten att säga H M huru litet detta uppträdande stämde öfverens med hans kungl. värdighet. Slutligen fick jag honom att medgiva att han haft orätt, men jag är öfvertygad om att nästa gång H M befinner sig vid en eldsvåda, börjar han om på samma sätt".

Kilden til dette er Wikipedia og Bildet av kongen er hentet fra Wikimedia Commons.

fredag 1. juli 2011

Gammel Vielse


 

I dag har vi en riktig gammel sak. Noen har tydeligvis giftet seg. Datert er dokumentet ikke, men det er selveste svenskekongen som har godkjent sammenføyningen. Og Carl XV styrte dobbeltmonarkiet fra 1859 til 1879, så den formodentlig lykkelige begivenhet må ha skjedd innenfor dette tidsrommet.

Jeg har vanskelig for å tyde blandingen av gotisk skrift og kråketær, men etter min tolkning står det altså som følger (korriger meg gjerne):

Vi Carl, af Guds Naade Konge af Norge og Sverige. de Gothers og Venders; Gjøre vitterligt:Ut Vi naadigt have bevilget og tilladt, saa og hermed bevilge og tillade, at Christoffer Christiansen Skjørdal og Pigen Anne Helene Hansdatter Tandberg begge af Sande Prestegjeld maae, uden foregaaende Lysning af Prædikerstolen, hjemme i Huset sammenvies, naar ellers intet befindes deres Ægteskab lovligen at kunne forhindre ; dog skal Kirken og dens Betjente, samt Stolen, Fattige og andre Vedkommende derover intet deres Rettigheter afgaae.

Og det hele til en pris av 10 spesiedaler.

Vi gratulerer!!!