tirsdag 30. august 2011

Krigshumor

I dag, til en avveksling, litt humor. Humor er nemlig et krigførende middel, særlig anvendelig i motstanskamp.Som det heter i inneldning til denne samlingen utgitt på ulovlig vis i Danmark i 1945:

"Thi selv om Nød og Sorg kan smilet stoppe
saa lad humøret dog os holde oppe.
Saa latterligt er hitler med hans heiling,
at vi trods alt har lov at keepe smiling."

Boka inneholder en rekke politiske tegninger fra utenlandske aviser, særlig svenske og britiske. Vi har valgt ut noen av Stig Höök, signatur for nordmannen Ragnvald Blix.

Ragnvald Blix (1882-1958) var sønn av salmedikteren Elias blix og en av de beste avistegnere vi har hatt. Han mest berømte tegning viser Vidkun Quisling i audiens hos Hitler i 1944. Q: "Jeg er Quilsing". H: "Og navnet?". Allerede da var quisling synonymt med forræder.

1

2
 3
4

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar