onsdag 31. august 2011

Tyskland -det sosiale fremskritts land


Så heter et 60 siders hefte utgitt på ikke oppgitt forlag i 1941. Det handler om velstandsøkning og andre oppganger som skjedde i Tyskland etter Hitlers overtakelse av makten. Alt er overbevisende dokumentert i tall og bilder.

Noe som særlig vies oppmerksomhet er "Det gigantiske verk Kraft durch Freude (Styrke gjennom glede)". Det var nemlig ingen ende på velferdstiltak til motivasjon for arbeiderne. Under ser vi tyske arbeidere på cruise i Norge. De befinner seg på et såkalt Kraftdurchfreude-skip.

1 kommentar: