Samleren
Samleren
Navn: Erling Kristoffer Jakobsen 1919 (Drammen)-1991 (Drammen)
Profesjon: Produksjonsarbeider
Utdanning: Folkeskole, realskole og ettårig handelsskole

Krigsfange i Tyskland 1943-1945

En lidenskapelig samler om hvem det kan sies at han aldri kastet et papir.

Det er hans livsverk som litt etter litt vil bli presentert på denne websiden.

Hvis vi antar at bildet ble tatt i anledning konfirmasjonen, kan det tidfestes til rundt  1933-34. Merk Dem at datidens velkledde unge menn selvfølgelig måtte bære hatt.